Trang chủ

Hướng dẫn gửi bài tham dự Hội thảo


Hội thảo VNICT 2024 (@ XXVII) sử dụng template bài báo theo định dạng chuẩn của Hiệp hội tin học IEEE Computer Society có chỉnh sửa và Việt hóa cho phù hợp với hoàn cảnh hội thảo tại Việt Nam. Tài liệu mẫu gồm hai định dạng MS Word và LaTeX (được khuyến cáo sử dụng) có thể tải về trong file nén .zip: IEEECS_CPS_2024.zip


Khi gửi bài các tác giả cần đồng ý với các điều khoản sau:

  1. Bài báo gửi đăng phải là bài viết nguyên thủy, chưa từng gửi đăng/xuất bản trước đó;
  2. Sử dụng template do hội thảo quy định, không: tự thay đổi kiểu font, định dạng, header/footer, tự thêm đánh số trang...;
  3. Ngôn ngữ viết bài: tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
  4. Số trang tối đa là 6;
  5. Gửi bài đúng theo các thời hạn do Ban tổ chức thông báo (trên website, qua email);
  6. Các bài báo có thể sẽ được công khai nội dung dạng điện tử trên website hội thảo;
  7. Bài báo được in trong kỷ yếu hoặc tạp chí phải được ít nhất một tác giả trình bày tại hội thảo, nếu bài báo không được trình bày tại hội thảo vì bất kỳ lý do gì thì sẽ được xem như vi phạm quy định hội thảo, và sẽ được thông báo công khai trên website và các hình thức thông tin khác;
  8. Sau khi xuất bản kỷ yếu, nếu có phát hiện về việc sao chép, gian lận,... của bài báo thì Ban tổ chức sẽ có quyền thông báo công khai về sự vi phạm, bài báo sẽ không còn ý nghĩa về mặt đạo đức khoa học;
  9. Chỉ những bài viết (tiếng Anh/tiếng Việt) tốt nhất sau phản biện và đã hoàn thành đăng ký tham dự mới được xem xét giới thiệu chỉnh sửa, bổ sung bản đầy đủ để xét duyệt nhận đăng trên: Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam); "Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông" (Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông); "Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin" (Tạp chí An toàn thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ);
  10. Chấp nhận mọi hình thức xử lý bài viết của Ban tổ chức nếu không tuân thủ một trong các điều khoản từ 1-9.

Nếu đồng ý với các điều khoản trên, mời tác giả ấn vào nút GỬI BÀI dưới đây

Chú ý 1: mọi thông tin như kết quả phản biện, lịch báo cáo... chỉ được gửi qua chức năng gửi email của EasyChair, do vậy các tác giả cần điền chính xác email, đặc biệt kết quả phản biện chỉ được gửi vào email của tác giả liên hệ (Corresponding author) - đây là chức năng mặc định của EasyChair. Các tác giả đọc thêm chú ý số 2 bên dưới về cách điền tên Tác giả liên hệ khi gửi bài lên hệ thống.

Chú ý 2: khi gửi bài phải điền chính xác email vì các thông báo chính của hội thảo đều được gửi qua email, nên chọn "Corresponding author" cho tất cả tác giả của bài báo để đảm bảo mọi tác giả đều nhận được các email thông báo từ hội thảo. Việc chọn "Corresponding author" khi điền thông tin trên EasyChair chỉ có ý nghĩa kỹ thuật để mọi người đều nhận được email thông báo, hoàn toàn không ảnh hưởng đến vai trò hoặc thứ tự các tác giả đã ghi trong nội dung bài báo cũng như in trong kỷ yếu/tạp chí.

Chú ý 3: Trong trường hợp EasyChair có lỗi, các tác giả có thể gửi trực tiếp bài qua email cho TS Ngô Hải Anh, Email: ngohaianh@ioit.ac.vn; Điện thoại: 098 859 6582