Trang chủ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NHẬN THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO


ĐĂNG KÝ

Việc đăng ký tham dự với Ban Tổ chức nhằm đảm bảo các công việc hậu cần như kỷ yếu, tài liệu hội thảo, ăn trưa, tối và các hoạt động khác... được thuận lợi. Do vậy các đại biểu tham dự cần chú ý đăng ký như sau:

  • Các tác giả có bài báo cáo: chúng tôi sẽ chủ động gửi email trực tiếp, mọi người chỉ cần trả lời email theo các thông tin trong đó là được.
  • Khách tham dự Hội thảo (không báo báo): đăng ký trực tiếp với TS Ngô Hải Anh theo thông tin liên lạc bên dưới.
  • TS Ngô Hải Anh, Viện Công nghệ thông tin. Email: ngohaianh@ioit.ac.vn. Mobile: 098 859 6582

Thời hạn cuối để Ban Tổ chức nhận đăng ký tham dự là ngày 30/9/2023, qua thời hạn này, chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ thông tin đăng ký tham dự nào nữa.


NHẬN THƯ MỜI

Để phù hợp với xu thể sử dụng văn bản điện tử, Ban tổ chức sẽ ưu tiên cung cấp thư mời qua email cho các tác giả và khách tham dự nếu có nhu cầu. Xin vui lòng cung cấp thông tin chi tiết để viết thư mời tham dự hội thảo cho:

  • ThS Nghiêm Văn Hưng, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND. Email: nvh.ict23@gmail.com. Mobile: 094 655 5189

Thời hạn cuối để Ban Tổ chức xử lý thư mời là ngày 30/9/2023, qua thời hạn này, chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ thông tin cung cấp thư mời nào nữa.