Trang chủ

Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn. Tính đến thời điểm hiện tại, hội thảo đã diễn ra 26 lần, với thông tin về địa điểm và đơn vị đăng cai như dưới đây.

 1. Hội thảo lần thứ I được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 năm 1997 tại Đại Lải, Vĩnh Phúc.
 2. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 3. Hội thảo lần thứ II với chủ đề "Tin học ứng dụng" được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 năm 1998 tại Quy Nhơn, Bình Định.
 4. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn.
 5. Hội thảo lần thứ III với chủ đề "Công nghệ phần mềm, công nghiệp phần mềm" được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm 2000 tại thành phố Huế.
 6. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Khoa học Huế.
 7. Hội thảo lần thứ IV với chủ đề "Đào tạo nhân lực cho công nghiệp phần mềm" được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 năm 2001 tại thành phố Hải Phòng.
 8. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
 9. Hội thảo lần thứ V với chủ đề "Công nghiệp phần mềm" được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 2002 tại thành phố Nha Trang.
 10. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Thủy sản Nha Trang.
 11. Hội thảo lần thứ VI với chủ đề "Xử lý ngôn ngữ và đa phương tiện" được tổ chức từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2003 tại thành phố Thái Nguyên.
 12. Đơn vị đăng cai: Đại học Thái Nguyên.
 13. Hội thảo lần thứ VII đổi tên gọi mới "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông" với chủ đề "Giáo dục điện tử từ xa" được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 2004 tại thành phố Đà Nẵng.
 14. Đơn vị đăng cai: Đại học Đà Nẵng.
 15. Hội thảo lần thứ VIII với chủ đề "Mã nguồn mở" được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 năm 2005 tại thành phố Hải Phòng.
 16. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học dân lập Hải Phòng.
 17. Hội thảo lần thứ IX với chủ đề "Hệ thống thông tin quản lý" được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 năm 2006 tại thành phố Đà Lạt.
 18. Đơn vị đăng cai: Đại học Đà Lạt.
 19. Hội thảo lần thứ X với chủ đề "Các hệ thống thông minh" được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 9 năm 2007 tại thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
 20. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 21. Hội thảo lần thứ XI với chủ đề "Các hệ thống tính toán di động" được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 6 năm 2008 tại thành phố Huế.
 22. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Khoa học Huế.
 23. Hội thảo lần thứ XII với chủ đề "Phát hiện tri thức từ dữ liệu" được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8 năm 2009 tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
 24. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Lạc Hồng.
 25. Hội thảo lần thứ XIII với chủ đề "Các công nghệ tính toán hiện đại" được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 20 năm 2010 tại thành phố Hưng Yên.
 26. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
 27. Hội thảo lần thứ XIV với chủ đề "Các hệ thống hỗ trợ quyết định" được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 10 năm 2011 tại thành phố Cần Thơ.
 28. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Cần Thơ.
 29. Hội thảo lần thứ XV với chủ đề "Tính toán khoa học" được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội.
 30. Đơn vị đăng cai: Viện Công nghệ thông tin.
 31. Hội thảo lần thứ XVI với chủ đề "An toàn bảo mật thông tin" được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 năm 2013 tại Đà Nẵng.
 32. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Duy Tân.
 33. Hội thảo lần thứ XVII với chủ đề "Công nghệ mạng và mạng không dây" được tổ chức từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk.
 34. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Tây Nguyên.
 35. Hội thảo lần thứ XVIII với chủ đề "Xử lý dữ liệu lớn" được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh.
 36. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
 37. Hội thảo lần thứ XIX với chủ đề "Giáo dục điện tử" được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 10 năm 2016 tại Thủ đô Hà Nội.
 38. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 39. Hội thảo lần thứ XX với chủ đề "An ninh không gian mạng" được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 11 năm 2017 tại thành phố Quy Nhơn – Bình Định.
 40. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Quy Nhơn.
 41. Hội thảo lần thứ XXI với chủ đề "Internet of Things" được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Thanh Hóa.
 42. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Hồng Đức.
 43. Hội thảo lần thứ XXII với chủ đề "Chuyển đổi số điều hành kinh tế - xã hội trong CMCN 4.0" được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại thành phố Thái Bình.
 44. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Thái Bình.
 45. Hội thảo lần thứ XXIII với chủ đề "Smart City" được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11 năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh.
 46. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Hạ Long.
 47. Hội thảo lần thứ XXIV (VNICT 2021) với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số" được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021 tại thành phố Thái Nguyên.
 48. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông.
 49. Hội thảo lần thứ XXV (VNICT 2022) với chủ đề "Sản xuất thông minh" được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội.
 50. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
 51. Hội thảo lần thứ XXVI (VNICT 2023) với chủ đề "Các công nghệ nền tảng trong chuyển đổi số" được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 10 năm 2023 tại Bắc Ninh.
 52. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân.
 53. Hội thảo lần thứ XXVII (VNICT 2024) với chủ đề "Khoa học dữ liệu và ứng dụng" sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 10 năm 2024 tại Nha Trang – Khánh Hòa.
 54. Đơn vị đăng cai: Trường Đại học Nha Trang.
Kỷ yếu các kỳ hội thảo: các báo cáo sẽ được chọn lọc qua hai vòng phản biện để in trong kỷ yếu chính thức của hội thảo, kỷ yếu có mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách (ISBN).
Mục lục kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XV: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2012
Mục lục kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đà Nẵng, 2013
Mục lục kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, 2014
 
Mục lục kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Mục lục kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XIX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2016
Mục lục kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Quy Nhơn - Bình Định, 2017
 
Mục lục kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Thanh Hóa, 2018
Mục lục kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Thái Bình, 2019
Mục lục kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Quảng Ninh, 2020
 
Mục lục kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIV (VNICT 2021): Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Thái Nguyên, 2021
Mục lục kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XXV (VNICT 2022): Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2022