Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH

Đồng Trưởng ban    
PGS. TS. Nguyễn Long Giang   Viện Công nghệ thông tin
TS. Vũ Đức Thái   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
Thành viên    
GS. TS. Đặng Quang Á   Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TS. Nguyễn Thu Anh   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Việt Anh   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Huỳnh Thị Thanh Bình   Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình   Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
PGS. TS. Phạm Việt Bình   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
GS. TS. Nguyễn Bường   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Văn Căn   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
TS. Phạm Quốc Chính   Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
TS. Nguyễn Ngọc Cương   Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
PGS. TS. Trịnh Viết Cường   Trường Đại học Hồng Đức
TS. Hà Mạnh Đào   Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
TS. Lương Khắc Định   Trường Đại học Hạ Long
TS. Nguyễn Huy Đức   Trường Đại học Thủy lợi
PGS. TS. Đặng Văn Đức   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Lê Bá Dũng   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Nguyễn Đức Dũng   Viện Công nghệ thông tin
TS. Ngô Quốc Dũng   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
PGS. TS. Lương Thế Dũng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
PGS. TS. Phạm Thanh Giang   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Thị Thu Hà   Trường Đại học Điện lực
TS. Trương Hà Hải   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp   Trường Đại học Cần Thơ
TS. Nguyễn Hữu Hòa   Trường Đại học Cần Thơ
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hóa   Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Đặng Trọng Hợp   Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Trần Đăng Hưng   Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Nguyễn Quang Hưng   Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông
TS. Nguyễn Minh Hương   Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội
PGS. TS. Bùi Thu Lâm   Học viện Kỹ thuật quân sự
PGS. TS. Trần Văn Lăng   Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
PGS. TS. Ngô Thành Long   Học viện Kỹ thuật quân sự
PGS. TS. Hoàng Việt Long   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
TS. Nguyễn Thị Lương   Trường Đại học Đà Lạt
PGS. TS. Lương Chi Mai   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh   Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Nguyễn Duy Minh   Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
TS. Nguyễn Hải Minh   Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
TS. Phạm Ngọc Minh   Viện Công nghệ thông tin
TS. Lê Quang Minh   Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Hà Hải Nam   Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số
TS. Trần Đức Nghĩa   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Huỳnh Công Pháp   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt-Hàn
PGS. TS. Lê Anh Phương   Trường Đại học Sư phạm Huế
TS. Nguyễn Duy Phương   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
GS. TS. Từ Minh Phương   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
TS. Vũ Vinh Quang   Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
PGS. TS. Nguyễn Hữu Quỳnh   Trường Đại học Thủy lợi
PGS. TS. Ngô Hồng Sơn   Trường Đại học Phenikaa
PGS. TS. Lê Hoàng Sơn   Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Nguyễn Văn Tam   Viện Công nghệ thông tin
TS. Trần Minh Tân   Trường Đại học Giao thông vận tải
PGS. TS. Ngô Quốc Tạo   Viện Công nghệ thông tin
TS. Hoàng Đắc Thắng   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng   Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TS. Nguyễn Trường Thắng   Viện Công nghệ thông tin
TS. Trần Thiên Thành   Trường Đại học Quy Nhơn
GS TS. Vũ Đức Thi   Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Nguyễn Văn Thiện   Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
TS. Huỳnh Ngọc Thọ   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt-Hàn
GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy   Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Phạm Thị Thu Thúy   Trường Đại học Nha Trang
PGS. TS. Đỗ Năng Toàn   Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Trần Minh Triết   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM
TS. Lê Anh Tú   Trường Đại học Hạ Long
TS. Hoàng Đỗ Thanh Tùng   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Thái Quang Vinh   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh   Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
PGS. TS. Lê Sỹ Vinh   Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Nguyễn Quang Vũ   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt-Hàn
PGS TS. Vũ Việt Vũ   Đại học Quốc gia Hà Nội