Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH

Trưởng ban    
PGS. TS. Lương Chi Mai   Viện Công nghệ thông tin
Phó trưởng ban    
PGS. TS. Nguyễn Đức Dũng   Viện Công nghệ thông tin
Thành viên    
GS. TS. Đặng Quang Á   Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TS. Nguyễn Việt Anh   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Đoàn Văn Ban   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình   Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
GS. TS. Nguyễn Bường   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Văn Căn   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
TS. Nguyễn Ngọc Cương   Cục Công nghệ thông tin - Bộ Công An
TS. Hà Mạnh Đào   Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
PGS. TS. Đặng Văn Đức   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Huy Đức   Trường Đại học Thủy lợi
PGS. TS. Lê Bá Dũng   Viện Công nghệ thông tin
TS. Ngô Quốc Dũng   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
PGS. TS. Lương Thế Dũng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Nguyễn Thị Thu Hà   Trường Đại học Điện lực
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hóa   Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp   Đại học Cần Thơ
TS. Vũ Văn Hiệu   Trường Đại học Hạ Long
PGS. TS. Trần Đăng Hưng   Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Phạm Thanh Giang   Viện Công nghệ thông tin
PGS.TS. Bùi Thu Lâm   Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS. TS. Trần Văn Lăng   Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
PGS. TS. Ngô Thành Long   Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS. TS. Hoàng Việt Long   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
TS. Ngô Đức Lưu   Trường Đại học Bạc Liêu
TS. Nguyễn Hải Minh   Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên
TS. Lê Quang Minh   Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Trần Đức Nghĩa   Viện Công nghệ thông tin
TS. Phan Quốc Nghĩa   Trường Đại học Trà Vinh
TS. Dương Trung Nghĩa   Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
PGS. TS. Nguyễn Hữu Quỳnh   Trường Đại học Thủy lợi
PGS. TS. Lê Hoàng Sơn   Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Nguyễn Văn Tam   Viện Công nghệ thông tin
TS. Trần Minh Tân   Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông
TS. Nguyễn Văn Tăng   Bộ Khoa học và Công nghệ
PGS. TS. Ngô Quốc Tạo   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Văn Tảo   Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên
TS. Vũ Đức Thái   Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên
PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng   Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TS. Hoàng Đắc Thắng   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Trịnh Đình Thắng   Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
TS. Nguyễn Trường Thắng   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Lê Nhật Thăng   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
TS. Trần Thiên Thành   Trường Đại học Quy Nhơn
GS. TS. Vũ Đức Thi   Trường Đại học Thăng Long
TS. Nguyễn Văn Thiện   Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy   Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Đỗ Năng Toàn   Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Lê Anh Tú   Trường Đại học Hạ Long
TS. Hoàng Đỗ Thanh Tùng   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Nguyễn Đình Việt   Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Thái Quang Vinh   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh   Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Trương Nguyên Vũ   Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Danh sách đang tiếp tục cập nhật.