Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH

Trưởng ban    
PGS. TS. Nguyễn Long Giang   Viện Công nghệ thông tin
Thành viên    
GS. TS. Đặng Quang Á   Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
PGS. TS. Nguyễn Việt Anh   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Huỳnh Thị Thanh Bình   Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình   Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
GS. TS. Nguyễn Bường   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Văn Căn   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
TS. Nguyễn Mạnh Cương   Trường Đại học Nha Trang
TS. Nguyễn Ngọc Cương   Bộ Công an
TS. Nguyễn Khắc Cường   Trường Đại học Nha Trang
PGS. TS. Trịnh Viết Cường   Trường Đại học Hồng Đức
TS. Hà Mạnh Đào   Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
TS. Nguyễn Huy Đức   Trường Đại học Thủy lợi
PGS. TS. Đặng Văn Đức   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Lê Bá Dũng   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Nguyễn Đức Dũng   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Ngô Quốc Dũng   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
PGS. TS. Lương Thế Dũng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
PGS. TS. Phạm Thanh Giang   Viện Công nghệ thông tin
GS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp   Trường Đại học Cần Thơ
TS. Nguyễn Hữu Hòa   Trường Đại học Cần Thơ
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hóa   Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Đặng Trọng Hợp   Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Trần Đăng Hưng   Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Nguyễn Đình Hưng   Trường Đại học Nha Trang
TS. Nguyễn Quang Hưng   Tạp chí Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông
TS. Nguyễn Minh Hương   Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội
TS. Hồ Văn Hương   Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã
PGS. TS. Bùi Thu Lâm   Học viện Kỹ thuật Mật mã
PGS. TS. Trần Văn Lăng   Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
PGS. TS. Ngô Thành Long   Học viện Kỹ thuật quân sự
PGS. TS. Hoàng Việt Long   Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
TS. Nguyễn Thị Lương   Trường Đại học Đà Lạt
PGS. TS. Lương Chi Mai   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh   Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Nguyễn Hải Minh   Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
TS. Phạm Ngọc Minh   Viện Công nghệ thông tin
TS. Lê Quang Minh   Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Phạm Văn Nam   Trường Đại học Nha Trang
PGS. TS. Trần Thị Ngân   Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Trần Đức Nghĩa   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
PGS. TS. Lê Anh Phương   Trường Đại học Sư phạm Huế
GS. TS. Từ Minh Phương   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
TS. Nguyễn Duy Phương   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
TS. Bùi Thị Thanh Quyên   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Nguyễn Hữu Quỳnh   Trường Đại học Thủy lợi
PGS. TS. Ngô Hồng Sơn   Trường Đại học Phenikaa
PGS. TS. Lê Hoàng Sơn   Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Nguyễn Văn Tam   Viện Công nghệ thông tin
TS. Trần Minh Tân   Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
TS. Nguyễn Văn Tảo   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
PGS. TS. Ngô Quốc Tạo   Viện Công nghệ thông tin
TS. Vũ Đức Thái   Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
TS. Hoàng Đắc Thắng   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng   Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng   Viện Công nghệ thông tin
TS. Vũ Việt Thắng   Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
TS. Trần Thiên Thành   Trường Đại học Quy Nhơn
GS TS. Vũ Đức Thi   Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Nguyễn Văn Thiện   Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
TS. Hoàng Đức Thọ   Học viện Kỹ thuật Mật mã
GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy   Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Phạm Thị Thu Thúy   Trường Đại học Nha Trang
PGS. TS. Đỗ Năng Toàn   Viện Công nghệ thông tin
TS. Trần Minh Triết   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM
TS. Lê Anh Tú   Trường Đại học Hạ Long
TS. Trần Mạnh Tuấn   Trường Đại học Thủy lợi
TS Nguyễn Như Tuấn   Tạp chí An toàn thông tin
TS. Hoàng Đỗ Thanh Tùng   Viện Công nghệ thông tin
PGS. TS. Thái Quang Vinh   Viện Công nghệ thông tin
TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh   Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
PGS. TS. Lê Sỹ Vinh   Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội