Trang chủ

Hội thảo Quốc gia thường niên "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" (gọi tắt là Hội thảo @) do Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sáng lập và chủ trì tổ chức từ năm 1997, tính đến nay hội thảo đã diễn ra 19 lần tại các Trường/Viện trong cả nước. Hội thảo lần thứ XX được Viện đồng tổ chức cùng Trường Đại học Quy Nhơn trong các ngày 23-24 tháng 11 năm 2017 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hội thảo năm 2017 thu hút hơn 120 báo cáo khoa học, các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair), sau khi qua vòng phản biện chặt chẽ đã chọn ra được 70 bài có chất lượng tốt để đăng trong kỷ yếu. Kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật - Bộ Khoa học công nghệ. Theo quy định khi gửi bài, bài báo được in trong kỷ yếu phải được ít nhất một tác giả trình bày tại hội thảo. Danh sách các bài được phân về 06 Tiểu ban và được báo cáo theo lịch chi tiết như bên dưới.


Các tiểu ban của hội thảo @ XX:

 1. Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin (CSDL & HTTT)
 2. Khai phá dữ liệu và học máy (KPDL & HM)
 3. Công nghệ mạng, điều khiển, tự động hóa (CNM, ĐK & TĐH)
 4. Nhận dạng, đa phương tiện và mô phỏng (ND, ĐPT & MP)
 5. Công nghệ phần mềm (CNPM)
 6. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (XLNN)

Báo cáo mời:

 • BÁO CÁO MỜI 1: French cybersecurity government organization and its advanced cyberdefence technology. Florian CASANOVA, DCI Asia Regional Chief Representative.
 • BÁO CÁO MỜI 2: Towards efficient data integration and knowledge management in the Agronomic domain. Pierre Larmande, IRD & USTH.

Lịch báo cáo tại các tiểu ban:

Tiểu ban Phòng 23/11/2017
10h45–12h00
23/11/2017
14h00–15h30
23/11/2017
15h45–17h30
24/11/2017
08h30–10h45
24/11/2017
11h00–11h30
CSDL & HTTT P1 CSDL & HTTT 1 CSDL & HTTT 2 CSDL & HTTT 3 CSDL & HTTT 4 Tổng kết; Bế mạc tại Hội trường
KPDL & HM P2 KPDL & HM 1 KPDL & HM 2 KPDL & HM 3 KPDL & HM 4
CNM, ĐK & TĐH P3 CNM ,ĐK & TĐH 1 CNM ,ĐK & TĐH 2 CNM ,ĐK & TĐH 3 CNM ,ĐK & TĐH 4
ND, ĐPT & MP P4 ND, ĐPT & MP 1 ND, ĐPT & MP 2 ND, ĐPT & MP 3 ND, ĐPT & MP 4
CNPM P5   CNPM 1 CNPM 2 CSDL & HTTT 5
XLNN P6   XLNN 1 XLNN 2 KPDL & HM 5
Địa điểm các phòng báo cáo: Tất cả trong tòa nhà 15 tầng. P1: Hội trường tầng 13, P2: Phòng 132 (tầng 13 phòng 2), P3: Phòng 78 (tầng 7 phòng 8), P4: Phòng 58 (tầng 5 phòng 8), P5: Phòng 92 (tầng 9 phòng 2), P6: Phòng 94 (tầng 9 phòng 4).

Tình trạng báo cáo (danh sách được sắp xếp theo ID của bài đã submit trên EasyChair):

# ID Tên báo cáo Tác giả Tiểu ban Tình trạng
1 3 The MCC algorithm in the LiDAR point cloud classification Nguyễn Thị Hữu Phương, Đặng Văn Đức, Nguyễn Trường Xuân CSDL & HTTT 1 Không BC
2 6 Landmark-Based Approximate Inference Algorithms for Hybrid Constraint Satisfaction Problems Van Lam Ho, Thanh Tran Thien, Doan Thi Thu Cuc ND, ĐPT & MP 1 Đã BC
3 21 Kỹ thuật giấu tin thích nghi ứng dụng trên tín hiệu ECG Nguyễn Thị Minh Thy, Đào Duy Liêm, Huỳnh Thanh Tú CNM, ĐK & TĐH 2 Đã BC
4 23 Khai thác luật hiếm bảo toàn tính riêng tư trên CSDL phân tán ngang Huỳnh Ngọc Ca, Cao Tùng Anh, Nguyễn Hoàng Tú Anh CSDL & HTTT 1 Đã BC
5 24 Bảo toàn tính riêng tư trong khai thác CSDL phân tán dọc Nguyễn Hữu Lộc, Cao Tùng Anh, Nguyễn Hoàng Tú Anh CSDL & HTTT 1 Đã BC
6 28 Improve speech recognition performance in reverberant environment Dinh Cuong Nguyen XLNN 1 Đã BC
7 31 Phương pháp dự báo chỉ số giá tiêu dùng dựa trên mô hình hồi quy bội Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thu Hà, Trương Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Đặng Văn Đức KPDL & HM 5 Đã BC
8 33 Một số kết quả về thuật toán tính bao đóng và rút gọn bài toán tìm khóa của lược đồ quan hệ Vũ Quốc Tuấn, Hồ Thuần CSDL & HTTT 2 Không BC
9 34 An approach by exploiting support vector machine to characterize and identify protein SUMOylation sites Van-Nui Nguyen, Hai-Minh Nguyen, Thi-Xuan Tran ND, ĐPT & MP 1 Đã BC
10 38 Phương pháp cải tiến giải thuật SLIC tạo các siêu điểm ảnh trong bài toán hỗ trợ dò biên đối tượng trong ảnh Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Đại Phong ND, ĐPT & MP 1 Đã BC
11 39 Phân tích lỗ hổng bảo mật web dựa trên kiểm chứng mô hình Trần Mạnh Đông, Nguyễn Trường Thắng CNPM 1 Đã BC
12 42 Phụ thuộc trong cơ sở dữ liệu theo tiếp cận logic Nguyễn Thị Vân, Trương Thị Thu Hà, Nguyễn Xuân Huy CSDL & HTTT 2 Đã BC
13 43 Phương pháp hiệu quả tính độ trung gian của các nút trong đồ thị mạng xã hội Đoàn Văn Ban, Nguyễn Hữu Hải, Phạm Thành Nam, Phan Trung Kiên KPDL & HM 1 Đã BC
14 44 Cải tiến thuật toán OneClass-DS trong bài toán nhận dạng một lớp Đỗ Thị Bích Lệ, Hứa Thị Ngọc Nga, Nguyễn Tiến Đạt ND, ĐPT & MP 2 Không BC
15 45 Tự động nhận dạng một số loài hoa cảnh phổ biến ở Việt Nam dựa vào kỹ thuật thị giác máy tính Hoàng Lê Uyên Thục, Nguyễn Văn Đức, Huỳnh Tú Thiên, Lê Việt Tri, Lê Thị Mỹ Hạnh ND, ĐPT & MP 2 Đã BC
16 47 Phát hiện và phân loại tự động xuất huyết não trên các ảnh CT/MRI Phan Anh Cang, Phan Thượng Cang, Võ Văn Quyền, Lê Thị Hoàng Yến KPDL & HM 1 Đã BC
17 48 Hướng tiếp cận không toàn văn cho bài toán phân lớp tự động bản tin tiếng Việt Trương Quốc Định, Trần Thị Thúy, Trần Thị Cẩm Tú, Huỳnh Kim Quýt XLNN 1 Đã BC
18 49 Phân tích khả năng bảo mật lớp vật lý mạng đa truy cập phi trực giao NOMA 5G cho đường truyền lên Nguyễn Văn Long, Trần Đức Dũng, Hà Đắc Bình CNM, ĐK & TĐH 1 Đã BC
19 51 Thiết bị quan sát từ xa dạng quả cầu Eyeball Vũ Thị Quyên, Phạm Ngọc Minh CNM, ĐK & TĐH 1 Đã BC
20 52 Tư vấn lọc cộng tác theo mục dựa trên độ biến thiên chỉ số hàm ý trong trường hàm ý Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp KPDL & HM 2 Đã BC
21 53 SWUN-MINER: Phương pháp mới khai thác tập phổ biến có trọng số hữu ích Bùi Danh Hường, Võ Đình Bảy, Nguyễn Hoàng Tú Anh CSDL & HTTT 2 Đã BC
22 55 Tái tạo mặt lưới tam giác đều từ tập điểm 3D Nguyễn Bùi Tân Vũ, Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Tấn Khôi ND, ĐPT & MP 2 Đã BC
23 57 Tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ mạng cảm biến không dây dựa vào việc phân cụm kết hợp lập lịch hoạt động của các cảm biến Đặng Thanh Hải, Lê Đăng Nguyên, Trịnh Thị Thúy Giang, Lê Hoàng Sơn, Lê Trọng Vĩnh KPDL & HM 2 Đã BC
24 58 Về hàm đo độ phụ thuộc thuộc tính suy rộng Nguyễn Minh Huy, Đỗ Sĩ Trường, Nguyễn Thanh Tùng CSDL & HTTT 3 Đã BC
25 61 Ứng dụng SMAA III xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định phòng chống cháy rừng Phan Thị Xuân Trang, Nguyễn Văn Hiệu CNM, ĐK & TĐH 2 Đã BC
26 63 Thuật toán song song liệt kê hoán vị Nguyễn Đình Lầu ND, ĐPT & MP 3 Đã BC
27 66 New Protocols of Collective Digital Signature Based on Elliptic Curve Nguyen Kim Tuan, Ho Ngoc Duy, T.T.V. Lam, Nikolay Andreevich Moldovyan, Vu Long Van CNM, ĐK & TĐH 2 Không BC
28 68 Đề xuất lược đồ chữ ký số tập thể ủy nhiệm một thành viên ký dựa trên hệ mật đường cong elliptic Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Ánh Việt, Nguyễn Văn Căn, Lê Văn Giang ND, ĐPT & MP 3 Đã BC
29 69 Cải tiến mã khối hạng nhẹ họ LED và Neokeon Lê Phê Đô, Mai Mạnh Trừng, Nguyễn Khắc Hưng, Trần Văn Mạnh, Lê Trung Thực, Lê Thị Len, Nguyễn Thị Hằng CNPM 1 Đã BC
30 70 Cải tiến thuật toán geodesic active contour, ứng dụng vào việc xác định kích thước gan từ ảnh cộng hưởng từ 3 chiều Lê Trọng Ngọc, Phạm Thế Bảo, Hồ Đắc Quán, Huỳnh Trung Hiếu ND, ĐPT & MP 3 Đã BC
31 71 SMOTE-INFFC: Giải quyết nhiễu và các phần tử ở đường biên trong phân lớp mất cân bằng, bởi bộ lọc dựa trên sự hợp nhất các phân lớp Giáp Thị Phương Thảo, Bùi Dương Hưng, Đặng Xuân Thọ KPDL & HM 2 Đã BC
32 74 Giám sát môi trường nông nghiệp sử dụng hệ thống chuyển tiếp dữ liệu không dây Vương Huy Hoàng, Đặng Mạnh Chính, Nguyễn Thành Long, Vũ Thị Quyên, Nguyễn Hà Phương, Dương Đức Hùng CNM, ĐK & TĐH 4 Đã BC
33 75 Translating pi-diagrams into Petri net Pham Van Viet, Le Quang Hung, Dinh Thi My Canh CNPM 1 Đã BC
34 76 Thiết kế, xây dựng và phân cụm bộ dữ liệu mẫu cho hệ thống định vị trong nhà Ngô Văn Bình, Vương Quang Phương, Hoàng Đỗ Thanh Tùng CSDL & HTTT 3 Đã BC
35 77 Xây dựng mô hình phát hiện mã độc trên thiết bị định tuyến bằng tác tử Lê Hải Việt, Ngô Quốc Dũng, Trần Nghi Phú, Nguyễn Ngọc Toàn, Nguyễn Long Giang CNM, ĐK & TĐH 3 Đã BC
36 78 Phát triển phương pháp lai trong phát hiện mã độc Botnet trên thiết bị định tuyến Nguyễn Huy Trung, Ngô Quốc Dũng, Nguyễn Ngọc Toàn, Trần Nghi Phú, Nguyễn Anh Quỳnh CNM, ĐK & TĐH 3 Đã BC
37 79 Một thuật toán khai phá mẫu dãy lợi ích cao với khoảng cách thời gian Trần Huy Dương, Trần Thế Anh, Nguyễn Tiến Thụy CSDL & HTTT 3 Đã BC
38 80 Cải tiến chất lượng dịch Việt-Anh bằng mô hình học máy mạng nơron kết hợp kho ngữ liệu lớn Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp XLNN 1 Đã BC
39 81 Hệ thống tìm kiếm video dựa trên nội dung Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Văn Phúc, Đỗ Văn Tiến, Nguyễn Vinh Tiệp, Ngô Đức Thành, Nguyễn Hoàng Tú Anh XLNN 2 Đã BC
40 82 Quét lỗ hổng trong phân tích an ninh mạng Bùi Thị Thư, Nguyễn Trường Thắng, Trần Mạnh Đông, Nguyễn Thị Ánh Phượng CNM, ĐK & TĐH 3 Đã BC
41 83 Thuật toán khai thác nhanh luật kết hợp tuyệt đối trên dữ liệu giao dịch cỡ lớn Phan Thành Huấn, Lê Hoài Bắc CSDL & HTTT 4 Đã BC
42 84 Dàn các khoảng mờ của đại số gia tử và ứng dụng trong bài toán phân lớp Lê Xuân Vinh, Võ Thành Đạo KPDL & HM 3 Đã BC
43 87 Dự báo thông số động học enzym FTS bằng giải thuật di truyền Đinh Thị Mận, Nguyễn Phương Hạc, Nguyễn Thế Hữu, Lê Thị Hồng Ánh, Văn Thế Thành KPDL & HM 3 Đã BC
44 89 Design a platform for high flexibility and low-cost monitoring systems with a case study: warning system for gamma radiation and environment Do Van Tuan, Ho Duc Linh, Dang Van Nghia, Tran Vu Anh Thu, Nguyen Quoc Vuong, Tran Manh Hung CNM, ĐK & TĐH 3 Đã BC
45 90 A hand-worn system to assist visually impaired people to read Nguyen The Hoang Anh, Nguyen Truong Thang, Tran Manh Dong, Phi Tung Lam, Mai Van Thuy CNPM 2 Đã BC
46 91 Unsupervised Phone Segmentation Method Based on Delta Function Dac-Thang Hoang, Tat-Thang Vu, Van-Thuy Mai CNPM 2 Đã BC
47 94 Phân loại lớp phủ ảnh vệ tinh dựa trên mật độ và thuật toán K-Means Mai Đình Sinh, Đặng Trọng Hợp, Ngô Thành Long, Trương Quốc Hùng KPDL & HM 3 Đã BC
48 95 A new cluster tendency assessment method for simultaneous appropriate number of cluster and centroids determining Phạm Văn Nhã, Ngô Thành Long, Phạm Thế Long ND, ĐPT & MP 4 Đã BC
49 96 Xây dựng thử nghiệm hệ thống điện não đồ với chi phí thấp Phí Tùng Lâm, Trần Huy Hoàng, Trần Lâm Quân CSDL & HTTT 4 Đã BC
50 98 Nghiên cứu phát hiện hiện tượng trồi sinh trong hệ thống phức tạp dựa vào tác tử Đinh Thị Hồng Huyên, Hoàng Thị Thanh Hà CSDL & HTTT 4 Đã BC
51 99 Phân tích an ninh trên mạng SDN dùng OpenFlow Trần Đức Thắng, Nguyễn Hoàng Trung, Dương Thị Vân, Phan Thị Thanh Ngọc, Lý Thành Trung CNM, ĐK & TĐH 2 Đã BC
52 100 Phân tích dữ liệu viễn thông và mạng xã hội cho bài toán chấm điểm tín dụng ngân hàng Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Việt Anh, Phạm Thành Nam, Phan Trung Kiên CNPM 2 Đã BC
53 101 Cài đặt thuật toán K-Means cải tiến bằng phương pháp lấy mẫu áp dụng mô hình lập trình MapReduce trên công cụ R Trần Thiên Thành, Hồ Văn Lâm, Nguyễn Thị Tuyết, Trần Hoàng Việt KPDL & HM 4 Đã BC
54 102 Về một kiến trúc ảo hóa kết nối không dây Lê Thành Nam, Vũ Duy Lợi CNM, ĐK & TĐH 4 Không BC
55 103 Một phương pháp hiệu quả cho việc nhận dạng khuôn mặt người trực tiếp từ webcam Nguyễn Thị Thanh Tân, Huỳnh Văn Huy, Ngô Quốc Tạo ND, ĐPT & MP 4 Đã BC
56 104 Một kỹ thuật chiếu sáng trong trưng bày ảo dựa vào lightmap Đỗ Văn Thiện, Trịnh Hiền Anh, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Xuân Hùng, Ngô Đức Vĩnh, Nghiêm Văn Hưng XLNN 2 Đã BC
57 105 Assessing Bandwidth Performance by Controlling Flow Table in Software-Defined Networking Phạm Thành Đại Lĩnh, Phạm Thanh Giang CNM, ĐK & TĐH 4 Đã BC
58 107 Một giải pháp an ninh cho mạng MANET sử dụng chữ ký số Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú CNM, ĐK & TĐH 4 Đã BC
59 108 Một khung làm việc cho tích hợp tri thức bằng đàm phán Lê Thị Thanh Lưu, Trần Trọng Hiếu ND, ĐPT & MP 4 Đã BC
60 110 Về một độ đo khoảng cách mờ và ứng dụng rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định Nguyễn Long Giang, Cao Chính Nghĩa, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Ngọc Cương, Trần Anh Tú CSDL & HTTT 5 Đã BC
61 111 Một kỹ thuật định vị đối tượng không cấu trúc trên ảnh dựa vào tiếp cận hồi quy Lê Thị Kim Nga, Huỳnh Lê Anh Vũ, Nguyễn Thị Kim Phượng KPDL & HM 4 Đã BC
62 113 Đánh giá hiệu quả một số thuật toán học máy trong phát hiện xâm nhập mạng Trần Thị Hương, Phạm Văn Hạnh, Trịnh Thị Thúy Giang, Lê Trọng Vĩnh KPDL & HM 1 Đã BC
63 114 Phân vùng dữ liệu mờ bằng phương pháp thống kê trong khai phá luật kết hợp mờ Trần Thị Thúy Trinh, Nguyễn Long Giang, Trương Ngọc Châu, Nguyễn Tấn Thuận CSDL & HTTT 5 Đã BC
64 115 Đánh giá một số phương pháp học máy trong phân tích mức độ an toàn ứng dụng Android Nguyễn Việt Đức, Nguyễn Ngọc Hưng, Lương Duy Hiếu, Phạm Minh Vĩ, Phạm Thanh Giang KPDL & HM 5 Đã BC
65 116 Một phương pháp xác định mức độ lan truyền của thương hiệu trên mạng xã hội Facebook Vũ Thị Nhạn, Nguyễn Việt Anh, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Huy Đức KPDL & HM 4 Đã BC
66 118 Phương pháp xây dựng tập từ chỉ quan điểm có trọng số dựa trên tập ngữ liệu mạng xã hội Đỗ Đức Cường, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Thị Thu Hà, Dương Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Cương KPDL & HM 5 Đã BC
67 119 Ứng dụng xử lý ảnh để phát hiện cỏ trên luống chè Phạm Đức Long, Vũ Đức Thái, Phùng Thế Huân XLNN 2 Đã BC
68 120 Xây dựng hệ thống tự động điểm danh, phát hiện và cảnh báo đối tượng sinh viên thi hộ dựa trên công nghệ nhận dạng mặt người Nguyễn Thị Thanh Tân XLNN 2 Đã BC
69 121 Nghiên cứu tổng quan về phân loại mạng phức hợp Dương Ngọc Sơn, Nguyễn Như Sơn, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Thị Phương, Vũ Chí Quang CSDL & HTTT 5 Đã BC
70 123 Big data clustering with the use of the random projection features reduction and collaborative Fuzzy C-Means Dang Trong Hop, Pham The Long, Ngo Thanh Long, Fadugba Jeremiah CSDL & HTTT 5 Đã BC

Các đơn vị tài trợ Hội thảo @ XX năm 2017

 • Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
 • Viện Công nghệ thông tin
 • Trường Đại học Quy Nhơn
 • Học viện Khoa học Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam)
 • Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Thông tin truyền thông)
 • Cục Công nghệ thông tin (Bộ Công an)
 • Học viện An ninh nhân dân (Bộ Công an)
 • Công ty cổ phần Công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS)
 • Công ty cổ phần Giáo dục ISKOOL
 • Công ty cổ phần Truyền thông công nghệ ICOMM
 • Liên hiệp Khoa học sản xuất công nghệ cao viễn thông tin học (HTI)
 • Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (Bộ Công an)
 • Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công thương)
 • Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên)
 • Công ty TNHH Vi tính Quy Nhơn
 • Cisco Việt Nam
 • Một số tổ chức và cá nhân khác

Một số hình ảnh tại hội thảo:

PGS. TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn phát biểu chào mừng.

TS Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin tuyên bố khai mạc hội thảo.

Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn tặng quà lưu niệm cho các báo cáo mời.

Phần trình bày của báo cáo mời thứ nhất: Florian Casanova.

Phần trình bày của báo cáo mời thứ hai: Piérre Larmande.

TS Trần Thiên Thành - Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quy Nhơn, phát biểu tại buổi bế mạc hội thảo.

PGS. TS Lương Chi Mai - Trưởng Ban Chương trình, tổng kết toàn bộ nội dung 2 ngày hội thảo.

TS Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin chứng kiến việc chuyển giao cờ luân lưu Hội thảo @ giữa TS Trần Thiên Thành - đại diện Trường Đại học Quy Nhơn, và TS Nguyễn Văn Thế - đại diện Trường Đại học Hồng Đức - đơn vị đăng cai tổ chức @ XXI năm 2018.

Các đại biểu tham dự cùng chụp ảnh lưu niệm.

Click vào đây để xem chi tiết các ảnh khác