Trang chủ

Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trường Đại học Tây Nguyên, tổ chức tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 10 năm 2014. Hội thảo thu hút hơn 170 bài báo đăng ký tham dự, sau hai vòng phản biện, 67 bài đã được chọn lọc để in trong Kỷ yếu Hội thảo.


Các tiểu ban của hội thảo

 • Công nghệ mạng và điện toán đám mây
 • Công nghệ phần mềm
 • Công nghệ tri thức và tính toán mềm
 • Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội
 • Cơ sở dữ liệu
 • Cơ sở toán học trong tin học
 • Đa phương tiện và mô phỏng
 • Khai phá dữ liệu
 • Tự động hóa và điều khiển học
 • Xử lý ngôn ngữ

Tỷ lệ bài báo theo các chủ đề

Các báo cáo mời tại Hội thảo @ XVII năm 2014

 1. Network Virtualization in Future Internet. Professor Tran-Gia Phuoc. Institute of Computer Science, University of Würzburg, Germany.
 2. Incorporation of cyber information security in learning and teaching. Linh Pham. Universities in Sydney and Vocational Education Institutes, Australia.
 3. Mạng WiMAX – Nền tảng phát triển các dịch vụ đa phương tiện và giám sát môi trường sản xuất tại khu vực Tây Nguyên. PGS. TS. Thái Quang Vinh. Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Một số hình ảnh tại hội thảo

Click vào đây để xem chi tiết các ảnh

© 2015. Viện Công nghệ thông tin.