Trang chủ

Ngày 14/11/2013, Hội thảo Quốc gia lần thứ XVI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông" (16th National Conference: Selected Problems about IT and Telecommunication) do Viện CNTT - Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam cùng Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc tại giảng đường cơ sở K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân,TP.Đà Nẵng.


Một số thông tin về hội thảo

© 2015. Viện Công nghệ thông tin.