Trang chủ

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI THẢO


 Kính gửi: Các Đại học, Học viện, Trường Đại học có nhu cầu tham gia đồng tổ chức hội thảo quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông.

 Hội thảo Quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" (VNICT) là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn. Tính đến thời điểm hiện tại, hội thảo đã diễn ra 26 lần với mô hình đồng tổ chức bởi hai bên Viện-Trường, thông tin chi tiết về địa điểm và các đơn vị đã đứng ra đăng cai mời xem chi tiết tại đây.

 Viện Công nghệ thông tin trân trọng kính mời các Đại học, Học viện, Trường Đại học, tham gia đồng tổ chức Hội thảo lần thứ XXVIII vào năm 2025 cũng như các năm kế tiếp. Mọi thông tin về phối hợp công việc tổ chức phía Viện Công nghệ thông tin xin mời liên hệ: TS Ngô Hải Anh; Điện thoại: 098 859 6582; E-mail: ngohaianh@ioit.ac.vn.

 Xin trân trọng thông báo và mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị trong việc đồng tổ chức Hội thảo VNICT./.

PGS. TS Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm KH&CN VN)