Trang chủ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NHẬN THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO


ĐĂNG KÝ

Các tác giả tham gia báo cáo cũng như khách tham dự Hội thảo đều phải đăng ký trước với Ban Tổ chức, nhằm đảm bảo:

  • Quyền lợi nhận các tài liệu Hội thảo cũng như tham gia các hoạt động khác.
  • Giúp Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo số lượng công việc phù hợp với số người tham gia.

Các tác giả gửi bài và khách tham dự có thể đăng ký nhận thư mời tham dự Hội thảo của Trường Đại học Thái Bình theo địa chỉ liên hệ: ThS. Hoàng Phương Bắc, Trường Đại học Thái Bình. Email: bac13t1@gmail.com. Mobile: 098 974 2766

  • Với các tác giả: sau thời hạn nhận bài sửa (7/6/2019), chúng tôi sẽ viết thư mời cho tất cả các bài báo rồi upload bản scan lên website này: Download scan
  • Với khách tham dự: chủ động liên hệ với ThS Hoàng Phương Bắc để lấy thư mời.

Thời hạn cuối để Ban Tổ chức nhận đăng ký tham dự là ngày 15/6/2019, qua thời hạn này, chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ thông tin đăng ký tham dự nào nữa.


HỖ TRỢ THÔNG TIN VỀ NƠI Ở GẦN HỘI THẢO
  1. Đ/c Nguyễn Anh Quân - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp. SĐT: 0989.729.612. Email: quanthuvien@gmail.com
  2. Đ/c Trần Văn Thiện - Trưởng bộ phận lễ tân. SĐT: 0985.793.023 - 0946.782.975. Email: thien.hui75@gmail.com