Trang chủ

Giới thiệu trường Đại học Quy Nhơn - Đơn vị đồng tổ chức Hội thảo @ 2017
Trường Đại học Quy Nhơn, tiền thân là trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn được thành lập từ năm 1977 theo Quyết định số 1842/QĐ ngày 21/12/1977 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 02/HĐBT ngày 13/7/1981 thành lập Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Năm 2003, Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 221/2003/QĐ-TTg ngày 30/10/2003 đổi tên thành Trường Đại học Quy Nhơn.

Đọc tiếp


Danh sách các báo cáo đã được đăng kỷ yếu Hội thảo @ 2016
Dưới đây là danh sách các bài đã được chấp nhận đăng ký yếu và sẽ trình bày tại Hội thảo. Bài báo được in trong kỷ yếu phải được ít nhất một tác giả trình bày tại hội thảo.

Đọc tiếp


Danh sách các báo cáo đã được trình bày tại Hội thảo @ 2015
Dưới đây là danh sách các bài đã tham gia trình bày trực tiếp tại Hội thảo. Chỉ những bài đã trình bày tại Hội thảo mới được tham gia vòng phản biện thứ hai để chọn ra các bài in trong Kỷ yếu Hội thảo (có ISBN).

Đọc tiếp


Danh sách chấp nhận báo cáo tại Hội thảo @ 2015
Từ hơn 130 báo cáo gửi tham dự, vòng phản biện thứ nhất của Hội thảo đã chọn ra các bài được chấp nhận báo cáo tại Hội thảo năm 2015. Các tác giả có bài chấp nhận báo cáo chú ý về việc đăng ký tham dự Hội thảo.

Đọc tiếp


Thông báo số 2
Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11 năm 2015. Thời hạn đăng ký tóm tắt báo cáo: 01/8/2015.

Đọc tiếp


Thông báo số 1
Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11 năm 2015.

Đọc tiếp


Một số thống kê về hội thảo @ XVII (năm 2014)
Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trường Đại học Tây Nguyên, tổ chức tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 10 năm 2014.

Đọc tiếp


Thông tin về hội thảo @ XVI (năm 2013)
Ngày 14/11/2013, Hội thảo Quốc gia lần thứ XVI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông" (16th National Conference: Selected Problems about IT and Telecommunication) do Viện CNTT - Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam cùng Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc tại giảng đường cơ sở K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân,TP.Đà Nẵng.

Đọc tiếp


Những hình ảnh về hội thảo @ XV (năm 2012)
Hội thảo Quốc gia lần thứ XV "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội (USTH), tổ chức tại Hà Nội từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 12 năm 2012.

Đọc tiếp