Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH

Trưởng ban

PGS. TS. Lương Chi Mai

     

     

Viện Công nghệ thông tin

                 

Phó trưởng ban

TS. Nguyễn Đức Dũng

TS. Trần Thiên Thành

     

     

Viện Công nghệ thông tin

Trường Đại học Quy Nhơn

                 

Thành viên

GS. TS. Đặng Quang Á

TS. Nguyễn Việt Anh

PGS. TS. Trần Quang Anh

PGS. TS. Đoàn Văn Ban

PGS. TS. Huỳnh Thị Thanh Bình

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

GS. TS. Nguyễn Bường

TS. Nguyễn Văn Căn

TS. Nguyễn Ngọc Cương

TS. Tống Minh Đức

TS. Nguyễn Huy Đức

PGS. TS. Đặng Văn Đức

TS. Ngô Quốc Dũng

PGS. TS. Lương Thế Dũng

TS. Lê Thanh Hà

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hóa

PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp

PGS. TS. Trần Đăng Hưng

TS. Lê Quang Hùng

TS. Hồ Văn Hương

PGS. TS. Lê Thanh Hương

TS. Trương Thu Hương

PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy

TS. Nguyễn Thị Minh Huyền

PGS.TS. Bùi Thu Lâm

PGS. TS. Trần Văn Lăng

PGS. TS. Vũ Duy Lợi

TS. Nguyễn Hải Minh

TS. Lê Quang Minh

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

TS. Võ Gia Nghĩa

TS. Đoàn Nhật Quang

TS. Nguyễn Anh Quỳnh

PGS. TS. Nguyễn Hữu Quỳnh

TS. Trần Minh Tân

TS. Nguyễn Văn Tăng

PGS. TS. Ngô Quốc Tạo

TS. Nguyễn Văn Tảo

TS. Vũ Đức Thái

PGS. TS. Đỗ Năng Toàn

PGS. TS. Trịnh Đình Thắng

TS. Nguyễn Trường Thắng

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy

TS. Đặng Thành Trung

TS. Nguyễn Minh Tuấn

TS. Hoàng Đỗ Thanh Tùng

PGS. TS. Nguyễn Đình Việt

TS. Lê Xuân Việt

PGS. TS. Thái Quang Vinh

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh

TS. Lê Xuân Vinh

PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh

TS. Trương Nguyên Vũ

     

     

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Viện Công nghệ thông tin

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Viện Công nghệ thông tin

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Công An

Học viện Kỹ thuật quân sự

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Viện Công nghệ thông tin

Học viện An ninh nhân dân

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Viện Kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ - Bộ Công an

Trường Đại học Điện lực

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Quy Nhơn

Ban Cơ yếu chính phủ

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Công nghệ thông tin

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

Viện Công nghệ thông tin

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

Sở Thông tin truyền thông Bình Định

Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ Nanyang

Trường Đại học Điện lực

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Viện Công nghệ thông tin

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Viện Công nghệ thông tin

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại hoc Sư phạm Hà Nội

Viện Công nghệ thông tin

Viện Công nghệ thông tin

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Quy Nhơn

Viện Công nghệ thông tin

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Trường Đại học Quy Nhơn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng