Trang chủ

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Hồng Đức, đồng tổ chức tại thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7 năm 2018. Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Thông báo số 1

Các chủ đề chính (nhưng không hạn chế) của Hội thảo

Các hệ thống thông minh
An toàn thông tin
Mã nguồn mở
Điện toán đám mây
Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Các hệ thống nhúng
Thực tại ảo
Các hệ thống tích hợp
Công nghệ phần mềm
Công nghệ mạng và mạng không dây
Công nghệ tri thức và tính toán mềm
Xử lý ảnh và kỹ thuật video
Các công nghệ tính toán hiện đại
Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định
Tin-sinh học
Cơ sở toán học của tin học
Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo
 • Toàn văn báo cáo: 15/5/2018
 • Chấp nhận đăng kỷ yếu: 25/6/2018
 • CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
 • Đăng ký tham dự: từ 1-15/7/2018
 • Xuất bản kỷ yếu hội thảo: 15/7/2018

Mọi thông tin về hội thảo xin mời liên hệ


Các đơn vị tài trợ (tính đến thời điểm hiện tại)

 • Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
 • Viện Công nghệ thông tin
 • Trường Đại học Hồng Đức
 • Học viện Khoa học và công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam)
 • Công ty CP Đầu tư & Phát triển công nghệ i-Globe
 • Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Thông tin và truyền thông)
 • Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên)
 • Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (Bộ Công an)
 • Công ty VNPT thanh hóa
 • Công ty MobilePhone Thanh Hóa
 • Công ty máy tính G8 Thanh Hóa
 • Công ty máy tính Hitech Thanh Hóa
 • FPT Elead Thanh Hóa
 • Công ty Tân Thanh Phương Thanh Hóa
 • Công ty phần mềm Minh Lộ Thanh Hóa
 • Công ty Viettel Thanh Hóa
 • Một số tổ chức và cá nhân khác


Kỷ yếu Hội thảo

Các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair) có chất lượng tốt sau khi qua vòng phản biện sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo, có mã số ISBN). Đặc biệt, hội thảo sẽ dành riêng một track cho những báo cáo viết bằng tiếng Anh. Sau hội thảo, những bài tốt nhất trong track này sẽ được giới thiệu chỉnh sửa, bổ sung bản đầy đủ để xét duyệt nhận đăng trên Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Kỷ yếu có ISBN được xuất bản bởi NXB Khoa học Kỹ thuật (Bộ Khoa học & Công nghệ)
Sau hội thảo, những bài tốt nhất viết bằng tiếng Anh sẽ được giới thiệu chỉnh sửa, bổ sung bản đầy đủ để xét duyệt nhận đăng trên Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)